Приемане

Траур: приемане на загуба

Необходимо е да се премахне конотацията на „модифицируемо събитие“ от загубата, като се приеме непоправимостта на инцидента чрез реорганизация на себе си.