Грижа

Любовта е една изгубена игра…

Любовна зависимост: влюбването формира идентичността на младите хора, то се разглежда като резултат от рационални действия, воля за промяна, откъсване от детството.