Деца

Не уча, защото ... съм мързелив и неспособен. Или да кажа нещо на мама и татко? # 1

Има модели, които разглеждат DSA като многофакторен проблем, при който релационните аспекти също имат еднаква тежест. Въпреки че няма много, някои изследвания в литературата се интересуват от стиловете на привързаност на деца с дислексия, дисграфия, дизортография или дискалкулика.