Пристрастие - Евристика

СЛУЧАЙТЕ СЕНСЪЛА ОТТОГА

От психологическа гледна точка, погледът назад може да се счита за когнитивно изкривяване във всички отношения; тенденцията е да се разглеждат събитията като по-предсказуеми, отколкото са в действителност, например когато субектът, изправен пред непредвидимо събитие, казва, че е убеден, че „винаги е знаел“, че нещата ще се развиват както са.