Кино

За братя Коен Дейвис (2013) - Преглед

За Дейвис - Каква идея той има за себе си? Между мечтата за постигане на артистично съвършенство и пълната липса на стратегия за неговото преследване.