Гранично Личностно Разстройство

Психологични терапии за гранично разстройство на личността

От научната литература излизат няколко психотерапевтични подхода, които са ефективни при лечението на гранично разстройство на личността. По-специално, последните клинични проучвания твърдят, че този тип пациенти привлича i