Болка

Болка в терапията: страданието да бъде забравено или еволюционна необходимост?

Що се отнася до болката в терапията, всеки пациент е изправен пред избор, който често поради особено интензивни емоции позволява намалена степен на свобода: да разреши само проблема със симптома или да получи достъп до по-дълбоко, по-духовно измерение?